ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η εταιρεία Μπισκοτα Παπαδοπούλου, διαθέτει 4 εργοστάσια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα, καθώς και μία κεντρική Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων στην περιοχή του Ασπροπύργου, που είναι πιστοποιημένα και λειτουργούν κατά τα διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Ασφαλείας Τροφίμων ISO 22000:2005, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).

Εργαστηριακοί χώροι: Research + Development

Ετος Ολοκλήρωσης: 2020

Τοποθεσία: Αθήνα, Αττική / Έλλαδα