Οροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας!

Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας «ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ» (στο εξής: «Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου»), (στο εξής: «ιστοσελίδας μας») υπόκειται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος:

Αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων του παρόντος

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας μας συνιστά αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων. Η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου μπορεί οποτεδήποτε να διαφοροποιήσει, να περιορίσει την πρόσβαση, να αναστείλει ή να διακόψει την ιστοσελίδα, στο σύνολό της ή σε κάποιο τμήμα της. Επίσης, η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από τη δημοσίευση των αλλαγών συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή τους από το χρήστη. Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις και/ ή αναβαθμίσεις. Η ιστοσελίδα μας σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να εξετάσετε την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy).

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στο σύνολό του (ενδεικτικά: κείμενα, άρθρα, γραφικά, φωτογραφίες, συμβουλές, βίντεο, κατάλογοι, φυλλάδια), αποτελεί προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με την οικεία ισχύουσα διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση, η δημοσίευση, η διανομή, η τροποποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη γραπτή έγκριση από την Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου. Απαγορεύεται να μεταβάλλετε, τροποποιείτε ή διαγράφετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στο σύνολό της. Οτιδήποτε εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας, προστατεύεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου δεν εγγυάται για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ή με την Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου. Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να αναφέρονται ή να περιέχονται εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, πληροφορίες για προϊόντα, υλικά και εξοπλισμό, τεχνολογίες, διαδικασίες ή άλλα προστατευόμενα δικαιώματα της Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου, και ρητά δηλώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται, ούτε εκχωρείται στους χρήστες της ιστοσελίδας μας καμία άδεια ή δικαίωμα της εταιρίας Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου.

Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που θα βρείτε για προϊόντα, πρώτες ύλες, στην ιστοσελίδα μας προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα είναι σε εξέλιξη και ενημερώνονται περιοδικά. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας δεν προορίζονται για τη ρύθμιση ή την απεικόνιση προτύπων παρασκευής. Ενδέχεται κάποια από τα αναφερόμενα προϊόντα να μην είναι διαθέσιμα. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας ή περιεχομένου που προέρχεται από τρίτους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας αποτελεί δική σας ευθύνη, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για εμπορική ιστοσελίδα.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

Η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης, αναστολής ή / και διακοπής ολόκληρης ή μέρους της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποιήσεις, αναστολή ή διακοπή της ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή. Η ιστοσελίδα μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της εξάπλωσης των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση της ιστοσελίδας ανακόλουθη µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος.

Συνδεσμοι

Η δημιουργία συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας και η διαγραφή τους υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου. Η ιστοσελίδα μας δεν επιδοκιμάζει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε τεκμαίρεται ότι η ιστοσελίδα μας ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή ότι ευθύνεται γι αυτό. Τα ίδια ισχύουν και αντίστροφα για τις ιστοσελίδες στις οποίες έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στην ιστοσελίδα της Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου.

Πληροφορίες Τρίτων

Ένα μέρος του υλικού που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας παρέχεται από τρίτους. Όπου είναι εφικτό επισημαίνεται ότι πρόκειται για πληροφορίες τρίτων. Η ιστοσελίδα μας δεν επιδοκιμάζει το υλικό, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του υλικού που παρέχεται από τρίτους.

Πολιτική προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Κατά την εγγραφή ή κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν δεδομένα που αφορούν στο χρήστη. Κάποια από τα δεδομένα είναι αναγκαία για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και στις υπηρεσίες που παρέχει. Η ιστοσελίδα μας είναι ο αποδέκτης των δεδομένων αυτών και είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη για ενέργειες μάρκετινγκ της Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου, για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανό επίσης να χρησιμοποιηθούν από την Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου για την περιστασιακή αποστολή ειδοποιήσεων σχετικών με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, με καινούριες υπηρεσίες και με ειδικές προσφορές. Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια και την διασφάλιση του απορρήτου των αρχείων που προκύπτουν από προσωπικά δεδομένα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και σας υπενθυμίζουμε την ύπαρξη της πιθανότητας κινδύνου που αφορά στο απόρρητο των δεδομένων. Αποδεχόμενοι τους αναφερόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας όταν η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη απόδοση και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή στα πλαίσια δικαστικής υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, (σύμφωνα με τις διατάξεις του με αρ. 2472/97 νόμου περί μηχανογραφημένων πληροφοριών, αρχείων δεδομένων και ελευθερίας). Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας µε την Βασιλείου – Έπιπλα Χημείουστην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@basileiou.com . Εκτός από τις πληροφορίες που καλύπτονται από την πολιτική προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, η κοινοποίηση υλικού που μεταβιβάζετε στην ιστοσελίδα αυτή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή άλλου τρόπου όπως για παράδειγμα μέσω ερωτήσεων, προτάσεων, σχολίων θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε μεταβιβάζεται ή κοινοποιείται καθίσταται ιδιοκτησία της Βασιλείου – Έπιπλα Χημείουκαι μπορεί να αναπαραχθεί, αποκαλυφθεί, μεταβιβαστεί, αναμεταδοθεί και γενικά να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης, η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου μπορεί χωρίς να απαιτείται αποζημίωση προς εσάς να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τεχνική, τεχνογνωσία, ιδέα ή έννοια που πιθανόν αποτελεί μέρος κοινοποίησης σας προς τον δικτυακό τόπο.

Κοινοποιήσεις

Η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου δεν φέρει υποχρέωση, ούτε ευθύνη για το περιεχόμενο συνδιαλέξεων, συζητήσεων, κοινοποιήσεων, αποστολών και παρεμφερούς υλικού ούτε για ενδεχόμενο λάθους, παράλειψης, δυσφήμισης, συκοφαντίας, ψευδολογίας, βωμολοχίας, πορνογραφίας, βλασφημίας, κινδύνου, αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων ή ανακρίβειας που μπορεί να περιέχεται στα προαναφερθέντα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε την ευθύνη να επαληθεύετε το περιεχόμενό της. Επίσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων ή εικόνων που πιθανόν να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα τρίτων, να αποτελούν πράξη διάκρισης και να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια. ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η δημοσίευση παράνομου, απειλητικού, άσεμνου, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, σκανδαλοθηρικού, χυδαίου, πορνογραφικού, βλάσφημου ή άλλου υλικού το οποίο συνιστά η ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν παραβάσεις του νόμου ή μπορούν να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις ή αδικοπραξίες. Η Βασιλείου – Έπιπλα Χημείου θα συμμορφωθεί πλήρως με τις αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες αρχές ή εντολές οποιασδήποτε δικαστικής, εισαγγελικής ή άλλης νόμιμης αρχής, που την υποχρεώνουν να αποκαλύψει την ταυτότητα όποιου κοινοποιεί, δημοσιεύει, διακινεί κλπ τέτοιου είδους παράνομο υλικό ή περιεχόμενο.

Παράβαση

Στη περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους χρήσης η ιστοσελίδα μας θα προβεί άμεσα, και χωρίς προειδοποίηση σε διορθωτικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου έχει κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα από τον χρήστη και της απαγόρευσης τη χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα μας υποστεί οποιαδήποτε ζημία, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.