Ασφάλεια & Εκτίμηση Ρίσκου

Όλα τα σχέδια των εργαστηρίων (είτε σε πειραματικό, είτε σε ρεαλιστικό στάδιο) βασίζονται σε πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν  το ίδιο το εργαστήριο, όπως είναι η λειτουργικότητα, η χρηστικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία για μετατροπή σε όποια μελλοντική απαίτηση. Κύριο μέλημα μας είναι η ασφάλεια των χρηστών. Ακολουθούμε όλους τους κανονισμούς λειτουργίας που υπαγορεύονται από διεθνείς οργανισμούς και συμβούλια, όπως GLP, IBC, NIH, FDA, OSHA, WHO, χωρίς να παραβλέπουμε ποτέ τις εγχώριες ρυθμιστικές αρχές ελέγχου.

Αναλύουμε τις κινήσεις των χρηστών στο χώρο δημιουργώντας ένα χάρτη λειτουργίας. Έτσι, προσαρμόζουμε τις διεργασίες ώστε οι ενέργειες που απαιτούν υψηλή αφοσίωση και συγκέντρωση να γίνονται σε αδρανή σημεία.

Μελετάμε τις διαδικασίες του εργαστηριακού χώρου και ελαχιστοποιούμε τις κινήσεις με επιβλαβή ή επικίνδυνα υλικά, με σκοπό να περιορίσουμε τον κίνδυνο μόλυνσης ή ατυχήματος. Αποθηκεύουμε πρώτες ύλες και υλικά ανάλογα με το είδος τους για την αποτροπή επιμόλυνσης ή αλληλεπίδρασης.

Μεγιστοποιούμε την προσωπική ασφάλεια του χρήστη και τη συνολική ασφάλεια του εργαστηρίου, επηρεάζοντας μόνο θετικά τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του εργαστηριακού χώρου.