Υπηρεσίες

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

Οι συνήθειες πρέπει να αλλάζουν, να εφαρμόζονται νέες πρακτικές και σύγχρονες ροές εργασίας.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του εργαστηριακού χώρου, είτε πρόκειται για νεοσύστατο χώρο, είτε για την αναδιαμόρφωση υπάρχοντος, αποτελεί πρόκληση για εμάς. Διεθνείς οδηγίες και πρακτικές ροών. Πρότυπα και πιστοποιήσεις εργαστηριακών χώρων. Διάταξη, ανάλυση και βελτιστοποίηση πρακτικών. Ανάλυση ρίσκου και χωροδόμηση επιστασιών. Ασφάλεια χώρου και διαδικασιών. Αποτελούν μερικά από τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η δομή του σχεδιασμού για την ορθή και αποτελεσματική μελέτη των εργαστηριακών χώρων.

Προάγουμε τον ανοιχτό διάλογο και τη συζήτηση με τους τελικούς χρήστες ώστε μαζί ν’ ανακαλύψουμε τυχόν νέες ανάγκες και απαιτήσεις.

Λειτουργούμε συμβουλευτικά, παρέχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία των σαράντα (40) ετών στο χώρο του εργαστηρίου, εξετάζοντας διεθνείς οδηγίες και πρακτικές.

Λύνουμε τα ζητήματα του αύριο, σήμερα!