Δομική Καινοτομία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ.

Η αποστολή μας για την παράδοση ολοκληρωμένων turn key έργων και η συνεχής επιμονή στην υψηλή ποιότητα, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου προϊόντος που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο εύρος αναγκών: το σύστημα αυτόνομης πλαγιοκάλυψης για τη δημιουργία χωρισμάτων εργαστηριακών και στείρων χώρων.

 Ένα προϊόν, με δομική ευελιξία και αυτόνομη εγκατάσταση, που σκοπό έχει την εξάλειψη κάθε πιθανής πηγής μικροβιακής μόλυνσης. Πλάι σας, θα κατανοήσουμε τις απαιτήσεις του εργαστηριακού σας χώρου και θα θέσουμε τα θεμέλια για τη σωστή χρήση και λειτουργία του. 

Έπειτα αφήνουμε εσάς να εργαστείτε άφοβα και να αφοσιωθείτε στο έργο σας!