Απαγωγός Εστία Εργαστηρίου

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Η ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΜΑΣ.

Η απαγωγός εστία συνιστά το πιο σημαντικό αλλά και επικίνδυνο σημείο του εργαστηριακού χώρου. Θέλουμε ο ερευνητής να εργάζεται με απόλυτη ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο επιμόλυνσης ή ατυχήματος. Εργαζόμαστε σε μόνιμη βάση, για τη βελτιστοποίηση της, σε δύο πυλώνες: την ασφάλεια του χρήστη και την προστασία του εργαστηρίου. Ελαχιστοποιούμε συνεχώς την κατανάλωση ενέργειας της απαγωγού, με αποτέλεσμα να μειώνουμε το λειτουργικό κόστος του εργαστηρίου.
Είναι η ταυτότητα μας! Είναι η ασφάλεια σας!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

H ασφάλεια είναι το πρώτο και κυριότερο μέλημα μας για τον εργαστηριακό χώρο. Η απαγωγός εστία κατασκευής μας, έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί, ώστε να προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια στο εργαστήριο. Ελέγχεται σε ετήσια βάση και πιστοποιείται κατά το παγκόσμιο πρότυπο DIN EN 14175 και το αμερικάνικο πρότυπο ASHRAE 110. 

Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός στοχεύει στην ομαλή ροή του απαγώμενου αέρα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η όποια αεροδυναμική διαταραχή και διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο την ασφάλεια του χρήστη. Ο χρήστης θωρακίζεται από κάθε πιθανό κίνδυνο, με αποτέλεσμα να μπορεί να αφοσιωθεί στο ερευνητικό του έργο.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

 

Η εργονομία της απαγωγού εστίας αποτελεί το κλειδί για την υψηλή χρηστικότητα και τη βέλτιστη λειτουργικότητα της. Τυποποιημένες διαστάσεις κατασκευής μπορούν να εμπλουτιστούν με ένα ευρύ φάσμα πρόσθετου εξοπλισμού, ο οποίος διαφέρει ανάλογα με το είδος εργαστηρίου και τις διεργασίες που εκτελούνται σε αυτόν.

Επάλληλα ανοιγόμενα τζάμια ασφαλείας, triplex, για τη προστασία του χρήστη από πιθανά ατυχήματα.

Οκτώ σημεία εναλλασσόμενων πλαισίων, για την εγκατάσταση και τοποθέτηση αναμονών: πρίζες παροχών, σημεία data, κρουνοί υγρών ή αέριων στοιχείων.

Εσωτερικός νεροχύτης, αυτόνομος από την επιφάνεια, για την προστασία των μηχανημάτων.

Οδηγός για την ασφαλή έξοδο πριζών από μηχανήματα στο εσωτερικό της.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αεροδυναμική σχεδίαση της απαγωγού εστίας, καθιστά δυνατή την ομαλή εισαγωγή του αέρα στην επιφάνεια ώστε να βελτιστοποιείται η ποσότητα αέρα και να διατηρεί σταθερή μετωπική ταχύτητα κατά την πιστοποίηση του πρότυπου DIN EN 14175. Με την επιλογή του συστήματος μεταβλητού όγκου αέρα (VAV – Variable Air Volume), μειώνεται η απαγώμενη ποσότητα κατά 35%, έχοντας αντίκτυπο στο συνολικό λειτουργικό κόστος του εργαστηρίου καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας και της κατανάλωσης αέρα.

Με τη δυνατότητα προσθήκης του συστήματος ηλεκτρικού χειρισμού του πλαισίου, η απαγωγός αποκτά ηλεκτρική κίνηση και αυτόματο κλείσιμο του πλαισίου ύστερα από οριοθετημένο διάστημα αδράνειας. Η χρήση του συστήματος μειώνει δραστικά την κατανάλωση αέρα στον εργαστηριακό χώρο (περίπου κατά 42% σε ετήσια βάση). Η απαγωγός εστία έχει τη δυνατότητα να ελέγχεται απομακρυσμένα, αφού συνδέεται με το κτιριακό σύστημα BMS (Building Management System). Έτσι διευκολύνεται ο έλεγχος, η συντήρηση της και εξαλείφεται ο αναγκαίος συνολικός χρόνος οποιουδήποτε ελέγχου ή επισκευής.