Κανάλια Παροχών

Το κανάλι παροχής υπηρεσιών έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις και ιδιομορφίες ενός εργαστηριακού χώρου. Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων που μπορούν να συνδυαστούν, ώστε οι απαιτήσεις κάθε σημείου στο χώρο να εξυπηρετηθούν απόλυτα

Ραχοκοκαλιά κάθε εργαστηριακού χώρου αποτελεί το κανάλι παροχής υπηρεσιών, ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας για το οποίο πρέπει να γίνεται πάντα η ορθότερη επιλογή.

Το κανάλι παροχής υπηρεσιών έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις και ιδιομορφίες ενός εργαστηριακού χώρου. Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων που μπορούν να συνδυαστούν, ώστε οι απαιτήσεις κάθε σημείου στο χώρο να εξυπηρετηθούν απόλυτα.

Η εξέλιξη του σχεδιασμού, βασίζεται στην εναλλαξιμότητα των στοιχείων – υπηρεσιών και την εύκολη αντικατάσταση ή συμπλήρωση τους, ώστε ο χρήστης να μπορεί άμεσα να δημιουργήσει τον απαραίτητο συνδυασμό που απαιτείται.

Το εσωτερικό διαχωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα, το στεγνό για ηλεκτρικές παροχές, χαμηλής και υψηλής τάσης και το υγρό για τις παροχές υγρών νερού και τεχνικών αερίων.

Κύριος στόχος του καναλιού αυτού, είναι η πολυδιάστατη χρησιμότητα του, διατηρώντας το, πάντοτε, απόλυτα ανεξάρτητο από οποιοδήποτε δομικό στοιχείο του εργαστηριακού χώρου. 

Έτσι το κανάλι παροχών παραμένει μόνιμα ασφαλές για τον τελικό χρήστη και αποτελεί έναν ευέλικτο αλλά και σίγουρο τρόπο ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες υποδομές για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.