Έπιπλα Εργαστηρίου

ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ.

Όλα τα προϊόντα εργαστηριακού εξοπλισμού είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν τη μέγιστη απόδοση και χρηστικότητα στο χώρο του εργαστηρίου. Η δυναμική εργονομία με την οποία έχουν αναπτυχθεί, προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να βελτιστοποιούνται οι εσωτερικές λειτουργίες του χώρου. 

Στόχος είναι ο τελικός χρήστης να εργάζεται ομαλά και με ασφάλεια, να μην έχει ελλείψεις και να κινείται ελεύθερα στο χώρο του εργαστηρίου.

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατασκευασμένοι και ελεγμένοι με σκοπό να καλύψουν στο μέγιστο όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργαστηρίου. Κάθε εργαστηριακός πάγκος, πλευρικός ή κεντρικός, αποτελείται από ένα πλήθος τυποποιημένων εξαρτημάτων.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ραχοκοκαλιά κάθε εργαστηριακού χώρου αποτελεί το κανάλι παροχής υπηρεσιών, ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας για το οποίο πρέπει να γίνεται πάντα η ορθότερη επιλογή.

ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του εργαστηριακού χώρου είναι ο ασφαλής χώρος αποθήκευσης όλων των υλικών και στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα. Το ερμάριο αποθήκευσης ενός εργαστηρίου, λοιπόν, αποτελεί σημείο ζωτικής σημασίας. Η κατανομή των ειδών και η αποθήκευση τους διαχωρίζεται ανά είδος, συχνότητα χρήσης και επικινδυνότητα.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

Εξειδικευμένες προτάσεις με ειδικά εργαστηριακά έπιπλα για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων ανάλογα με το χώρο. Τραπέζια έδρασης ζυγών υψηλών μετρήσεων ή μικροσκοπίων, με απόλυτη σταθεροποίηση, χωρίς μετάδοση δονήσεων από το δάπεδο στο σημείο εφαρμογής της μέτρησης.