Αξιοπιστία

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ.

Αναπτύσσουμε μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει turn key λύσεις στους πελάτες της, προσφέροντας απαράμιλλης ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα. 

Λειτουργώντας ως οικογενειακή εταιρεία 2ης γενιάς, οι αρχές και οι αξίες μας έχουν μεταλαμπαδευτεί, με την προσθήκη νέων αξιών, όπως η πρόληψη του αύριο, σήμερα!

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

H φιλοσοφία της εταιρείας ήταν από την πρώτη ημέρα η κατασκευή και παράδοση επίπλων εργαστηρίου, της υψηλότερης ποιότητας και προδιαγραφών, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία. Η δέσμευση για την επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής και υποσχόμενης ποιότητας, συνδέεται άμεσα με τη σχεδιασμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων, τεχνολογικών και υλικών πηγών που βρίσκονται στη διάθεση μας. 

Κύριο μέλημα είναι η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών από τους έμπειρους συνεργάτες της εταιρίας. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση τους, όσον αφορά τα νέα προϊόντα και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εξελίξεις, τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη αγορά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ήταν ανέκαθεν ο μόνος δρόμος για τη διατήρηση και μεγιστοποίηση της ποιότητας σε ένα προϊόν.  Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά κέντρα ελέγχου για την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε σύμφωνα με τα σύγχρονα παγκόσμια πρότυπα. 

Ελεγχόμαστε ετήσια ως προς τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015. Τρέφουμε ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του. Έχοντας συνείδηση της σημασίας που έχει στην εξέλιξη της κοινωνίας μας, εφαρμόζουμε την περιβαλλοντική διαχείριση εγκαταστάσεων κατά EN ISO 14001:2015. Μεταφέροντας αυτή τη φιλοσοφία, απαιτούμε αντίστοιχες οικολογικές πρωτοβουλίες και πιστοποιήσεις και από πλευράς συνεργατών και προμηθευτών, επιτυγχάνοντας την κατασκευή έργων πιστοποίησης LEED Gold.

ISO 9001 : 2015

CORIAN® QUALITY NETWORK

IQ NET MANAGEMENT SYSTEM

BUREAU VERITAS CERTIFIED

ISO 14001: 2015